Onze werkwijze


Flexibiliteit in afspraken

Als we het na de intake met elkaar eens zijn geworden dat wij jullie gaan ondersteunen, spreken we een datum af voor het eerste gesprek. Is het voor jullie lastig om overdag af te spreken vanwege je werk? Geen probleem, wij spreken net zo lief ’s avonds af. Een gesprek duurt ongeveer een uur. Eventuele vervolggesprekken spreken we per keer af. Wij hanteren daarvoor geen vast patroon, het is helemaal afhankelijk van jullie situatie en behoefte.


Wij dagen je uit

Voor alle duidelijkheid: wij bieden geen therapie aan. Wij hebben een brede ervaring als coaches en daarnaast zijn wij zelf ervaringsdeskundigen als stiefouders. Vanuit die combinatie van invalshoeken dagen we jullie uit om aan de slag te gaan in het hier en nu. Wat is jullie ideale situatie, hoe zou jullie samengestelde gezin volgens jullie moeten functioneren? Om vervolgens vanuit jullie huidige situatie te kijken naar knelpunten: wat houdt je tegen en wat zijn mogelijke oplossingen? Om uiteindelijk te komen tot een concrete actie: wat gaan jullie samen als eerste doen en wanneer?


Jullie gaan aan de slag

Kortom: wij helpen je om doelgericht met elkaar in gesprek te gaan en verlangens om te zetten in daden. De ervaring leert dat alleen al daarover echt met elkaar in gesprek gaan leidt tot meer openheid naar elkaar. En dat zorgt voor (hernieuwd) vertrouwen om samen te bouwen aan jullie samengestelde gezin. Daarnaast kunnen wij natuurlijk ook meedenken over praktische afspraken die er misschien gemaakt moeten worden in jullie gezin.


Onze meerwaarde: we doen het samen

Eerlijk is eerlijk, het coachen van stellen met een samengesteld gezin is toch een beetje een “vrouwending” en dat weerhoudt veel mannen ervan om in gesprek te gaan. Die drempel heb je bij Samen Thuis niet. Je hebt een samengesteld gezin ook niet in je eentje, dat zul je ook met z’n tweeën moeten doen. En zo hebben wij er ook bewust voor gekozen om dit samen te doen: wij gaan als stel met jullie in gesprek. Als man en vrouw bekijk je de dingen soms gewoon even anders, dat is voor jullie net zo vanzelfsprekend als voor ons.


'Het feit dat jullie het samen doen maakt het praten uit eigen ervaring ook erg prettig.'

'De sfeer was altijd open en oprecht en er was ruimte voor ons beide om te praten. Hierin bewaakten jullie een goede balans.'

'Het heeft ons vertrouwen gegeven in dat wat we doen.'

'We hebben door het spiegelen feedback gekregen en tips hoe we met de situatie in ons gezin om moeten gaan.'

'De ‘huiswerkopdrachten’ zorgden voor een kwalitatief goed gesprek dat van waarde is in onze relatie en daarmee in ons gezin.'

'We zijn ervan overtuigd dat voor ieder gezin, samengesteld of niet, gesprekken met jullie ondersteunend zijn en nuttig.'

'Het is erg prettig te horen wat erbij hoort, wat je mag verwachten van elkaar in het gezin en de valkuilen te herkennen. '